Đài Tiếng nói Việt Nam
VOICE OF VIETNAM TRAINING CENTRE
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
NGHIỆP VỤ TRUYỀN THÔNG
Chương trình đào tạo trong nước
Khóa học Địa điểm Thời lượng Số học viên Học phí Nội dung
Huấn luyện an toàn làm việc trên cao Trung tâm Đào tạo Bưu chính viễn thông I. (Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông, km10, đường Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội). Hà Nội 04 ngày 40 500.000

Căn cứ Kế hoạchđào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Đài Tiếng nói Việt Nam năm 2015đã được Lãnh đạo Đài phê duyệt;


Căn cứ Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 quy định về côngtác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động;


Căn cứ Công văn số 55/TT-KTPT ngày 02/4/2015 của Trung tâm Kỹ thuật Phátthanh về việc đào tạo cấp chứng chỉ “Huấn luyện an toàn làm việc trên cao”.


Hiện nay Trung tâm Kỹ thuật phát thanh có nhiều đơn vị làm nhiệm vụ kỹthuật và quản lý trên 40 trạm phát sóng phát thanh FM, trong đó rất nhiều cộtanten của các trạm đều có độ cao lớn, địa hình hiểm trở, việc kiểm tra, bảodưỡng, sửa chữa các cột anten phải duy trì thường xuyên và liên tục. Đặc biệtcông tác an toàn lao động đối với cán bộ kỹ thuật khi làm việc trên các cộtanten có những đặc thù riêng và yêu cầu rất nghiêm ngặt.


Vì vậy, để trang bị kỹ năng cũng như nâng cao công tác an toàn lao độngcho cán bộ kỹ thuật khi làm việc trên các cột anten, Được Lãnh đạo Đài TNVN cho phép, Trung tâm Đào tạo, bồidưỡng nghiệp vụ truyền thông phối hợp với Trung tâm Đào tạo Bưu chính Viễnthông I thuộc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông mở lớp “Huấn luyện an toàn làm việc trên cao”dành cho các cán bộ kỹ thuật của Đài TNVN.

Kỹ năng đọc và dẫn CT phát thanh, truyền hình Hà Nội 10 ngày 20 – 40 Liên hệ để biết thêm chi tiết
Ảnh báo chí Hà Nội 05 ngày 10 - 15 Liên hệ để biết thêm chi tiết
Tin tức và thời sự Hà Nội 07 ngày 10 - 15 Liên hệ để biết thêm chi tiết
Kỹ thuật cơ bản trong trình bày báo Hà Nội 05 ngày 20 - 30 Liên hệ để biết thêm chi tiết
Maket va công tác tòa soạn Hà Nội 07 ngày 20 – 30 Liên hệ để biết thêm chi tiết
Công tác biên tập, cách rút tin chính, tít xen, cách viết sapo Hà Nội 03 ngày 20 - 30 Liên hệ để biết thêm chi tiết
Các chương trình chuyên đề Hà Nội 03 ngày 10 – 15 Liên hệ để biết thêm chi tiết
Kỹ năng làm chương trình Phát thanh trực tiếp Hà Nội 07 – 10 ngày 20 - 40 Liên hệ để biết thêm chi tiết
Bình luận, chuyên luận Hà Nội 05 ngày 10 – 20 Liên hệ để biết thêm chi tiết
Phỏng vấn trên Đài PT và TH Hà Nội 05 ngày 20 – 30 Liên hệ để biết thêm chi tiết
Phỏng vấn và phóng sự Hà Nội 01 tuần 20 – 30 Liên hệ để biết thêm chi tiết
Trang: First 1 Last 

back