Đài Tiếng nói Việt Nam
VOICE OF VIETNAM TRAINING CENTRE
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
NGHIỆP VỤ TRUYỀN THÔNG
Kỹ năng đọc và dẫn CT phát thanh, truyền hình
Địa điểm: Hà Nội
Thời lượng: 10 ngày
Số học viên: 20 – 40
Học phí: VND
Nội dung: Liên hệ để biết thêm chi tiết


back