Đài Tiếng nói Việt Nam
VOICE OF VIETNAM TRAINING CENTRE
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
NGHIỆP VỤ TRUYỀN THÔNG
Kỹ thuật cơ bản trong trình bày báo
Địa điểm: Hà Nội
Thời lượng: 05 ngày
Số học viên: 20 - 30
Học phí: VND
Nội dung: Liên hệ để biết thêm chi tiết


back