Đài Tiếng nói Việt Nam
VOICE OF VIETNAM TRAINING CENTRE
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
NGHIỆP VỤ TRUYỀN THÔNG
Giới thiệu

Truyền thông đại chúng ở bất kỳ xã hội nào cũng không thể thiếu một phương tiện truyền thông thú vị là phát thanh. Phát thanh vừa là phương tiện giải trí vừa thông tin đến cho thính giả những thay đổi về chính trị, kinh tế và xã hội. Bên cạnh đó, phát thanh có thể tạo ra một diễn đàn cho đối thoại xã hội, do đó đặt nền móng cho một xã hội hiện đại và cởi mở.

 

Khi đánh giá về uy tín của một đài phát thanh, thính giả trên toàn thế giới thường nghĩ đến đầu tiên là tin tức và thông tin đầu ra: bản tin, các bài phỏng vấn phát thanh và phóng sự. Các thính giả mong muốn rằng những khuôn khổ báo chí này sẽ cập nhật cho họ thông tin về các sự kiện, xu hướng và phát triển của các vấn đề chính trị, xã hội, kinh tế và văn hoá. 


Bởi vì các chương trình tin và thời sự được thính giả đánh giá cao, chúng ta, những nhà báo phải nhận thức được trách nhiệm đặc biệt của chúng ta và cam kết của chúng ta về những giá trị cơ bản, chính xác, công bằng, khách quan và cống hiến cho sự thật. 


Là những nhà báo, trách nhiệm của chúng ta là truyền tải thông tin một cách mạch lạc, diễn đạt lại những thông tin có tính chuyên nghiệp thành ngôn ngữ đơn giản. Chúng ta phải giải thích và phân tích cho thính giả việc gì đang xảy ra và có thể dẫn đến những hậu quả gì. Khi chúng ta cung cấp cho cho thính giả những sự kiện liên quan và thông tin nền thì chúng ta đã giúp họ hình thành quan điểm riêng một cách độc lập. 


Thông tin chính xác và không thiên vị về những gì đang diễn ra trên thế giới là chìa khoá vượt qua những định kiến và bảo vệ hoà bình. Khi thế giới của chúng ta ngày càng trở nên phụ thuộc lẫn nhau, thính giả của chúng ta cần được biết nhiều hơn những gì đang diễn ra tức thời tại thành phố của họ, trong khu vực hay trên đất nước họ. Các sự vụ ở những khu vực khác trên thế giới - Châu Âu, nước Mỹ, khu vực Trung Đông hay các nước châu Á - có thể có ảnh hưởng sâu rộng đến cuộc sống của chúng ta. Đó là lý do tại sao chúng ta coi nghĩa vụ của nhà báo là theo dõi sát những diễn biến này và đưa chúng về tận nhà cho thính giả.