Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử Trung tâm đào tạo, Bồi dưỡng nghiệp vụ truyền thông
Cập nhật :10:31 1/11/2023

THÔNG TIN CHUNG

Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền thông (VOVTC) là đơn vị trực thuộc Ban Tổ chức cán bộ Đài Tiếng nói Việt Nam, thực hiện chức năng tham mưu giúp Tổng giám đốc và Ban Tổ chức cán bộ:

1.  Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ cho công chức, viên chức ở các loại hình báo chí tại Đài Tiếng nói Việt Nam;

2.  Quản lý kinh phí đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức;

3.  Phổ biến kiến thức cũng như tổ chức các dịch vụ tư vấn liên quan đến hoạt động phát triển nguồn nhân lực truyền thông.

Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền thông là đơn vị sự nghiệp, kết hợp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu, là đơn vị dự toán, có tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng thương mại để giao dịch theo quy định của pháp luật.

1.     Tên đơn vị:      Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền thông.

Tên quốc tế:     Voice of Vietnam Training Centre.

Tên viết tắt:     VOVTC.

2.     Trụ sở:             Đài Tiếng nói Việt Nam, 58 Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

3.     Điện thoại:       (+84) 6.2727248; 62727222.

4.     Fax:                 (+84) 6.2727106.

5.     Email:              vovtc@vov.vn

6.     Website:          http://www.vovtc.vov.vn

7.     Lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng:

7.1    Xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu và tổ chức các khóa bồi dưỡng ngắn hạn các kỹ năng: nghiệp vụ báo chí, kỹ thuật cho đội ngũ công chức, viên chức của Đài Tiếng nói Việt Nam cũng như kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức của các Đài Phát thanh - Truyền hình địa phương;

 

7.2Tổ chức, phối hợp tổ chức các khóa bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ: về các chủ đề đặc biệt, chủ đề cấp thiết được xã hội quan tâm ở các thời điểm cụ thể, kỹ năng thông tin về chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước; 

7.3Tổ chức, phối hợp tổ chức các chương trình liên kết, hợp tác đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị, kiến thức quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học và lĩnh vực truyền thông với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.

8.Kinh phí hoạt động:

8.1Kinh phí do ngân sách Nhà nước hỗ trợ.

8.2Nguồn ngân sách tự có của Đài Tiếng nói Việt Nam.

8.3Các khoản tài trợ của các tổ chức kinh tế, xã hội, cá nhân trong và ngoài nước.

 

Chúng tôi tin tưởng rằng đào tạo chuyên nghiệp là điều kiện tiên quyết dẫn đến thành công trong sự nghiệp báo chí. Phong cách và điều kiện làm việc ở các nước khác nhau có thể khác nhau, nhưng những kỹ năng báo chí cơ bản là không thay đổi. Vì vậy, các khoá đào tạo của   sẽ đề cập đến những định hướng quy cách và cung cấp cho học viên những kỹ năng báo chí. Được thành lập vào ngày 07 tháng 9 năm 2003, mục tiêu chính của   là đào tạo các nhà báo của Đài Tiếng nói Việt Nam. Ngoài ra, chúng tôi còn đáp ứng các yêu cầu đào tạo khác (ví dụ như: đào tạo tại chỗ cho các công chức, viên chức của Đài Phát thanh, Phát thanh - Truyền hình và các Địa phương có nhu cầu). Tính đến thời điểm hiện tại,   đã đào tạo kỹ năng nghiệp vụ báo chí, kỹ thuật cho hơn 7.000 công chức, viên chức làm việc trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình, báo chí trong phạm vi cả nước.

 

TỔ CHỨC

Trung tâm  : 01 Giám đốc và các Phó Giám đốc.

Trung tâm   có 03 bộ phận:

-Bộ phận Đào tạo, bồi dưỡng. 

-Bộ phận Hợp tác quốc tế.

-Bộ phận Kế toán, tổng hợp.