Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử Trung tâm đào tạo, Bồi dưỡng nghiệp vụ truyền thông

Quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

Thuộc tính văn bản
Số/Ký hiệu: 139/2010/TT-BTC
Ngày ban hành: 21/09/2010
Ngày có hiệu lực: 21/09/2010
Người ký: Trương Chí Trung
Trích yếu: Để phù hợp với tình hình thực tế, sau khi có ý kiến tham gia của các Bộ, ngành và các địa phương, Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức như sau
Nội dung:
File đính kèm:  Tệp đính kèm: 0702184c-089d-487f-a12a-7458ab720faf2652228151102014-tt139-btc-dtbd_1710201823.DOC

Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm