Đài Tiếng nói Việt Nam
VOICE OF VIETNAM TRAINING CENTRE
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
NGHIỆP VỤ TRUYỀN THÔNG
Liên hệ

Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền thông

(Voice of Vietnam Training Centre - VOVTC)

Trụ sở: Đài Tiếng nói Việt Nam, 58 Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: (+84) 6.2727248; 62727222.

Fax: (+84) 6.2727106.

Email: vovtc@vov.org.vn

Website: http://www.vovtc.vov.vn


Email:

Mã:

898468
 
Nội dung: