Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử Trung tâm đào tạo, Bồi dưỡng nghiệp vụ truyền thông
Cập nhật :17:2 14/4/2021

VOVTC - Khai giảng lớp “Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương” cho 99 viên chức, quản lý cấp phòng và tương đương của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Sáng 8/4/2021, Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền thông (Đài Tiếng nói Việt Nam) phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia , tổ chức lễ khai giảng lớp  Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương”, cho 99 viên chức, quản lý cấp phòng và tương đương của Đài Tiếng nói Việt Nam.

 

                          Ông Ngô Minh Hiển, Phó tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam

Phát biểu tại lễ khai giảng ông Ngô Minh Hiển, Phó tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam nhấn mạnh: việc tham gia lớp “Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương” vừa là một nhiệm vụ, song cũng quyền lợi cho những người làm công tác quản lý trực tiếp, trong quá trình thực hiện công việc thường xuyên được giao và đảm bảo đúng quy định của Nhà nhà nước về hoàn thiện các tiêu chuẩn, chức danh đối với các công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng. Theo Chỉ thị 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức.