Những năm qua, Đảng bộ Đài Tiếng nói Việt Nam quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết 35 tới 32 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó có 8 tổ chức Đảng đóng tại các tỉnh, thành, góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận của Đảng, của Nhà nước.

Khẳng định rõ hơn vai trò lãnh đạo của Đảng

Ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam cho biết, xác định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là công việc thường xuyên, liên tục và hết sức quan trọng về nội dung trên 8 kênh phát thanh, 16 kênh truyền hình, 2 báo điện tử, 1 tờ báo in, 1 Tạp chí Sóng Việt và các nền tảng, ứng dụng trên Internet...

Trên các phương tiện truyền thông của đài đã đăng tải nhiều bài viết, ý kiến của các học giả, chuyên gia, nhà quản lý của cả trong nước và quốc tế, khẳng định, làm rõ và lan tỏa sâu rộng các nội dung, luận điểm quan trọng trong bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.

Đảng bộ Đài Tiếng nói Việt Nam đã tổ chức học tập và tuyên truyền sâu rộng nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư: “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”.

Gần 5 năm qua, đài đã thực hiện được hơn 2.000 tác phẩm báo chí viết về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; ngăn chặn, xử lý, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc trên Intenet, mạng xã hội.

Theo ông Phạm Mạnh Hùng, những thông tin mà đài cung cấp đến khán, thính giả, độc giả đã góp phần định hướng dư luận, giúp công chúng nhận ra quyết tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí hiện nay, khẳng định rõ hơn vai trò lãnh đạo của Đảng trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước, giữ vững sự ổn định về chính trị, tư tưởng.

Kịp thời phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Ông Phạm Mạnh Hùng cho biết, đài đã bố trí lực lượng phóng viên, biên tập viên giỏi nghề và dành những khung giờ nhiều người nghe nhất để phát sóng nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh cương quyết và kịp thời phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Nổi bật và chủ lực là hai chuyên mục trên Kênh Thời sự (VOV1) “Nhận diện sự thật”, trước đây có tên “Nhìn thẳng - Nói đúng” và chuyên mục “Đảng trong cuộc sống”, từ 7giờ10-7giờ30 thứ Tư hàng tuần trên VOV1.

Những bài viết, phỏng vấn… tại 2 chuyên mục này được khai thác, sử dụng nhiều lần ở các khung giờ khác trên VOV1 và các kênh phát thanh VOV2, VOV4, VOV5.

Trên Kênh Đối ngoại (VOV5) phát sóng ra nước ngoài và dành cho người nước ngoài sinh sống, làm việc tại Việt Nam, đài tổ chức chuyên mục “Con đường đã chọn”, trước đây mang tên “Việt Nam - kiên định con đường đã chọn” phát thanh bằng tiếng Việt và 12 ngôn ngữ tiếng nước ngoài gồm Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Tây Ban Nha, Thái Lan, Lào, Campuchia, Indonesia, Đức, Nhật, Hàn.

Chuyên mục này cung cấp thông tin chính thống, giúp cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế hiểu sâu sắc về quá trình phát triển của Việt Nam, đấu tranh phản bác lại các luận điệu xuyên tạc của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, có hoạt động vu khống, chống phá Việt Nam.

Phản bác luận điệu chia rẽ, gây mất đoàn kết dân tộc

Trên làn sóng phát thanh dân tộc do Ban Dân tộc (VOV4) và các cơ quan thường trú trong nước thực hiện, các chương trình bằng 13 thứ tiếng là Mông, Thái, Dao, Tày-Nùng, Cơ-tu, Ê-đê, Ba-na, Xê-đăng, M’nông, K’Ho, Jrai, Chăm, Khmer chuyển tải rất hữu hiệu những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng nói chung, phát triển vùng miền núi, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng.

Cơ quan Thường trú Đồng bằng sông Cửu Long hàng tuần phát sóng chuyên mục “Pháp luật và Cuộc sống”, tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt là những chính sách, chủ trương liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số đến bà con Khmer khu vực Nam Bộ.

Chuyên mục “Đại đoàn kết dân tộc” được xây dựng với nhiều bài viết về: Tăng cường khối đại đoàn kết và đảm bảo tự do, tín ngưỡng trong đồng bào Khmer; cộng đồng các dân tộc Việt Nam ở Tây Nam bộ đoàn kết và phát triển.

Ban Văn học - Nghệ thuật (VOV6) đã thực hiện hàng trăm tác phẩm báo chí về công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong lĩnh vực văn học nghệ thuật.

Nhiều tin tức, hình ảnh, phóng sự, video clip về nội dung đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái được phân phối trên các nền tảng công nghệ, các trang thông tin điện tử của đài, mạng xã hội, podcast, và các ứng dụng trên VOV Media, VOVlive, VTC Now... góp phần chuyển tải rộng rãi nội dung này tới công chúng, giới trẻ, kiều bào ở nước ngoài, bạn bè quốc tế.

Đáp ứng kịp thời những yêu cầu thời sự và lâu dài

Luôn bám sát và quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam; các luật, bộ luật, từ đó chủ động tìm ra những cách thức triển khai phù hợp với nhiệm vụ và tình hình thực tế của đài để chủ động nắm bắt thông tin ở trong nước và quốc tế; nhận thức rõ, được cập nhật thường xuyên về tình hình và những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch.

Theo ông Phạm Mạnh Hùng, ở tầm vĩ mô, các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí và các cơ quan liên quan cần có một cơ chế cung cấp thông tin chính xác, định hướng sớm cho các đơn vị chủ lực trong đấu tranh dư luận, phản bác quan điểm sai trái, thù địch.

“Thực tế cho thấy khi chúng ta chủ động đi trước một bước về thông tin sẽ khiến các thế lực thù địch không thể xuyên tạc, bôi nhọ, nói xấu chúng ta”, ông Phạm Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Sự đúng đắn, chính xác là nền tảng tạo dựng sự tin cậy trong lòng công chúng, trong bối cảnh thông tin đa dạng, nhiều chiều như hiện nay.

Làm sao để nội dung gắn bó chặt chẽ giữa xây và chống, ông Phạm Mạnh Hùng cho biết chính sự song hành giữa hai yếu tố xây và chống trong đấu tranh dư luận vừa tăng tính thuyết phục, phản bác lại những vu cáo, xuyên tạc, vừa khẳng định sự đúng đắn về con đường chúng ta đã chọn, thành tựu phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Thống nhất trong chỉ đạo, điều hành

Để việc chỉ đạo, điều hành thống nhất và phát huy sức mạnh của cơ quan truyền thông, ông Phạm Mạnh Hùng cho rằng cần chủ động xây dựng các kế hoạch và nội dung chương trình.

Thực tế ở VOV đã phân công các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện trên tinh thần các nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; phân loại giữa nội dung đấu tranh và nội dung phản bác để có phương thức truyền thông phù hợp, “pha loãng” những luận điệu xuyên tạc, sai trái.

Theo ông Phạm Mạnh Hùng, việc tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí và đa dạng nguồn thông tin; đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch đòi hỏi sự tham gia của toàn hệ thống chính trị, đặc biệt là hệ thống các cơ quan báo chí, truyền thông dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và truyền thông, Ban Chỉ đạo 35 Trung ương.

Sự phối hợp giữa các cơ quan báo chí chủ lực là hết sức cần thiết để có thể tham khảo, trao đổi tin bài, nhằm lan tỏa nhiều hơn nữa những thông tin, lập luận, luận cứ có giá trị tới công chúng trong và ngoài nước, cán bộ, đảng viên, ông Phạm Mạnh Hùng nhấn mạnh thêm.

Nguồn thanhtra.com.vn